MewngofnodiSupplier Champion logo

Gweithio Gyda'n GilyddThree Delegates Working Together

Gall gweithio gydag eraill i sicrhau pecynnau gwaith mwy o faint fod yn hynod o fuddiol.

Y prif ysgogwyr ar gyfer Gweithio Ynghyd yw cynyddu capasiti neu ymestyn gallu technegol trwy ychwanegu prosesau, technegau neu adnoddau eraill newydd heb unrhyw gost ymlaen llaw er mwyn cyflawni contractau mwy.

Mae Gweithio Ynghyd yn cynnig y posibilrwydd o fuddiannau sylweddol o ran arbed costau a rheoli risg, ond mae Gweithio Ynghyd yn ffurfiol yn herio llawer o arferion ac agweddau busnes traddodiadol.

Dim ond os bydd cynifer o gwmnïau bach â phosibl yn cydweithio i sicrhau busnes y bydd y budd ariannol mwyaf posibl o fuddsoddiad Trafnidiaeth Cymru yn cael ei wireddu.  

Taith yw Gweithio Ynghyd, ac mae’n seiliedig ar ddatblygu cyd-ymddiriedaeth rhwng partneriaid, felly ni ellir ei brysio. Rydym yn argymell cyfeirio at y Canllawiau Ceisiadau ar y Cyd a chydymffurfio ag ISO44001:2917 ar Reoli Perthynasau Busnes.

Mae gan Robert flynyddoedd lawer o brofiad o gydweithio’n llwyddiannus ac mae yma i’ch cynorthwyo i ddatblygu’r ffordd orau o fynd ati.

Cysylltwch â ni yn y lle cyntaf i ddarganfod mwy.