MewngofnodiSupplier Champion logo

Canlyniadau TendroBryan Jones image

Ein nod yw annog a chynorthwyo busnesau llai i sicrhau contractau gwerthfawr.

Gall tendrau fod yn aflwyddiannus – cânt eu barnu ar Bris ac Ansawdd – ond yn gyffredinol bydd y prynwr yn rhoi adborth yn nodi pam y bu i geisiadau unigol fethu.  

Yn syml – os ceir pedwar cais am ddarn penodol o waith, bydd yna dri chais aflwyddiannus a dim ond un enillydd.

Penderfyniad masnachol yn unig gan y cyflenwr yw’r pris a nodir, ac efallai y collwch ar y pris yn unig, ond gallwn roi cymorth sylweddol trwy gyfrwng cyngor ar eich cyflwyniad ar Ansawdd, gan ddadansoddi eich cais i’ch helpu i ddeall adborth y prynwr.

Ar gyfartaledd, dim ond un ym mhob pedwar tendr sy’n llwyddo, felly ein neges ni yw na ddylech ddigalonni os cewch eich gwrthod.

Mae cymorth i dendro ar gael gan ein partneriaid yn Business Wales logo