MewngofnodiSupplier Champion logo

Triniaeth DegRobert Meakes image

Dylai pawb sy’n rhan o ddarparu contractau Trafnidiaeth Cymru gael eu trin yn deg ac yn unol â Chod ymarfer: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi 
Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

  • Daliadau hwyr
  • Cynnal polisi cyflog byw Llywodraeth Cymru  
  • Cosbrestru
  • Defnydd amhriodol o gontractau dim oriau
  • Gwahaniaethu o unrhyw fath

Os nad ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn cael eich trin yn deg, naill ai fel cyflenwr neu fel unigolyn, cysylltwch â ni.

Mae ein gwasanaeth yn un cwbl gyfrinachol a byddwn yn ymchwilio i unrhyw honiadau o gamymddwyn.