MewngofnodiSupplier Champion logo

Cymryd Rhan

Bydd busnesau o bob maint ledled llawer o sectorau yn elwa yn sgil y cyfleoedd y mae contractau Trafnidiaeth Cymru yn eu cynnig dros y pymtheg mlynedd nesaf.

Boed chi’n beiriannydd, yn fusnes adeiladu, yn gweithio ym maes arlwyo neu’n cynnig llawer o sgiliau, cynnyrch neu wasanaethau eraill, bydd yna gyfleoedd i CHI weithio o fewn system drafnidiaeth o safon fyd-eang.  

Bydd cyfleoedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan GwerthwchiGymru – felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru ac wedi diweddaru eich manylion.

Cofrestrwch hefyd â’r Gwasanaeth Hyrwyddo Cyflenwyr er mwyn cael diweddariadau rheolaidd, a hynny trwy ffonio 03000 6 03000

Defnyddir yr wybodaeth hon i hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer tendro, partneru a hyfforddi.

Mae angen ichi gofrestru gyda ni cyn gynted â phosibl er mwyn cael eich cynnwys ar y rhestr – helpwch ni i’ch helpu chi.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau gofynnwch am gael trefnu sgwrs ar y ffôn.

Bydd yn dda gennym glywed gennych…